مجوزهای فعالیت شرکت ارتباطات ثابت پارسیان

مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان دارنده پروانه FCP به شماره ۲۴-۹۴-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

پروانه FCP، پروانه ای مستقل، بدون محدودیت تکنولوژی و با قابلیت ارائه انواع سرویسهای مختلف در حوزه ارتباطی ثابت میباشد.
براساس اختیارات این پروانه، شرکت ارتباطات ثابت پارسیان میتواند خدمات ارتباطی ثابت از جمله تلفن ثابت و همچنین اینترنت ثابت (خدمات ADSL) و ... را در اختیار کاربران قرار دهند. همچنین همه خدمات به صورت سراسری و کشوری ارائه می‌شود.
شرکت ارتباطات ثابت پارسیان در کنار استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی موجود، با توجه به اختیارات این مجوز اقدام به ایجاد شبکه مخابراتی مستقل در کشور نموده است.

بالا