/
یکشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در ثبت درخواست نمایندگان
/
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پشتیبانی
/
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در ارتباط با پارسیان, پارسیان
<!DOCTYPE html><html><head>        <title>Quick Start – Leaflet</title>     <meta charset=”utf-8″ />    <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>        <link rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” href=”docs/images/favicon.ico” /> <link rel=”stylesheet” href=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.css” integrity=”sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ==” crossorigin=””/> <script src=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.js” integrity=”sha512-GffPMF3RvMeYyc1LWMHtK8EbPv0iNZ8/oTtHPx9/cc2ILxQ+u905qIwdpULaqDkyBKgOaB57QTMg7ztg8Jm2Og==” crossorigin=””></script>     </head><body> <div id=”mapid” style=”width: 600px; height: 400px;”></div><script>     var mymap = L.map(‘mapid’).setView([29.7248869968,52.46200124], 15);     L.tileLayer(‘https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id}/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw’, {        maxZoom: 18,        attribution: ‘Map data © <a href=”https://www.openstreetmap.org/”>OpenStreetMap</a> contributors, ‘ +            ‘<a href=””>30NAsameti</a>, ‘ +            ‘Imagery © <a href=”https://www.fcp.ir”>IranFCP</a>’,        id: ‘mapbox.streets’    }).addTo(mymap);
/
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در ارتباط با پارسیان, پارسیان
/
جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پارسیان, درباره پارسیان
الزامات و شناخت رگولاتوری | مصوبات، حقوق مشترکین،نمونه قراردادها و گزارش شاخصهای عملکرد شرکت ارتباطات ثابت پارسیان
/
جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پارسیان, درباره پارسیان
اپراتور خدمات ارتباطی ثابت پارسیان، خدماتی از قبیل تلفن ثابت و همچنین اینترنت ثابت (خدمات ADSL) و … را در اختیار کاربران قرار دهند. همچنین همه خدمات به صورت سراسری و کشوری ارائه می‌شود. شرکت ارتباطات ثابت پارسیان در کنار استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی موجود، با توجه به اختیارات مجوزهای خود اقدام به ایجاد شبکه
/
پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پشتیبانی
پارسیان همواره در تلاش است با استفاده از ابزارهای مختلف، امنیت عمومی دسترسی کاربران خود به شبکه های ارتباطی را فراهم نماید، اما این تلاش زمانی به ثمر میرسد که همراهی شما کاربر محترم را جهت رعایت نکات امنیتی به همراه داشته باشد، فلذا توصیه ما این است که با بکارگیری و توجه به توصیه
/
پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پشتیبانی
به منظور افزایش رضایت کاربران و اطمینان از رعایت تمامی تعهدات شرکت، سامانه ثبت، پیگیری و جبران خسارات ایجاد گردیده است و تمامی سوابق مشکلات مطروحه در این سامانه نگهداری می گردد.
/
چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در تلفن ثابت مبتنی بر IP
NGN یا شبکه های نسل آینده (Next Generation Network) ،یکی از خدماتی است که شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به عنوان اپراتور مخابراتی به ارائه آن اقدام نموده است. در این فناوری که در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری میرسد، پارسیان امکان استفاده از خط تلفن مبتنی بر IP را با نامبرینگ مخصوص خود پدید
/
چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پهنای باند اختصاصی
سرویس پهنای باند جهت برطرف نمودن محدودیت های اینترنت اشتراکی برای ارائه به کاربران ویژه عرضه میگردد. این سرویس روی بستر ارتباطات زمینی مخابراتی، رادیویی و نیز فیبرنوری قابل ارائه است.