کارشناس توسعه مخابرات و زیرساخت

فناوری اطلاعات
ثبت شده در 1 سال قبل

روز و ساعت کاری : شنبه الی چهارشنبه ۸:۳۰ لغایت ۱۷:۱۵

حقوق : ۳ – ۲ میلیون تومان

تسهیلات و مزایا : بیمه

سفرهای کاری : امکان اعزام به ماموریتهای خارج از استان

مسئولیت‌ها

  • دریافت برنامه جدید فروش و اعلام نیاز به راه اندازی مرکز جدید.
  • امکان سنجی فضا و پاور و تکمیل چک لیست مربوطه.
  • بررسی تمامی مراکز از بعد فنی و انتخاب مناسب ترین مرکز از لحاظ بستر مخابراتی، امکانات موجود در هر مرکز و در نهایت انتخاب مرکز Core استان.
  • دریافت فضا و پاور در مخابرات؛ (شامل ارائه درخواست به مخابرات، پیگیری عقد قرارداد با مخابرات، تعیین نوع لینک مورد استفاده و ارائه درخواست آن به مخابرات، پرداخت قبوض پیش پرداخت لینک، برآورد تجهیزات مورد نیاز و ارسال آنها به محل مرکز و پیگیری نصب تجهیزات و راه اندازی مراکز و ثبت مشخصات مرکز جهت اعمال در پورتال).
  • برآورد و شناسایی مراکز مورد نیاز جهت توسعه.
  • برآورد تجهیزات مورد نیاز جهت توسعه مراکز مخابراتی، درخواست این تجهیزات از انبار و ارسال این تجهیزات به مراکز.
  • مشارکت در تعامل با واحد نصب، آزمایش و تحویل و نیز مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه جهت دریافت دستور مداری از مخابرات به منظور توسعه لینک E1 مراکز مخابراتی. (ارتباطات مخابراتی و زیرساختی)
  • مشارکت در انجام مکاتبات مربوطه با مخابرات و پیگیری تا حصول نتیجه.
  • همکاری جهت پرداخت قبوض ارسالی از سوی مخابرات و مورد تایید سرپرست.

شرح شغل

سن30-40
جنسیتفقط آقا
خدمت سربازیاتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن اجباری است

تکمیل پرسشنامه استخدام

بالا