کارشناس رادیویی

فناوری اطلاعات
ثبت شده در 1 سال قبل

روز و ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ۸:۳۰ لغایت ۱۷:۱۵

حقوق: ۳ – ۲ میلیون تومان

تسهیلات و مزایا: بیمه

سفرهای کاری: در صورت لزوم

مسئولیت‌ها

  • اخذ مجوز فرکانس های آزاد و اختصاصی رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و انجام صورتجلسه تحویل تحول رادیوها با حضور نماینده فروش و نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت پاسخگویی به تخلفات رادیویی ثبت شده
  • بازرسی از پاپ سایتها و تجهیزات رادیویی ثبت شده اعم از فرکانس های آزاد و اختصاصی و اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده و گزارش تخلفات صورت گرفته از سوی متخلفین
  • اخذ مجوز خروج و ورود تجهیزات در مراکز مخابراتی و زیرساختی
  • اخذ مجوز تردد در مخابرات برای نمایندگان
  • اخذ مجوز تردد در مراکز زیر ساخت برای نمایندگان
  • اخذ مجوز نصب دکل برای نمایندگان از اداره ارتباط مشترک شهر

شرح شغل

رسته شغلیفنی
سن30-40
جنسیتفقط آقا
خدمت سربازیاتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن اجباری است

تکمیل پرسشنامه استخدام

بالا