/
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پشتیبانی
/
پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پشتیبانی
پارسیان همواره در تلاش است با استفاده از ابزارهای مختلف، امنیت عمومی دسترسی کاربران خود به شبکه های ارتباطی را فراهم نماید، اما این تلاش زمانی به ثمر میرسد که همراهی شما کاربر محترم را جهت رعایت نکات امنیتی به همراه داشته باشد، فلذا توصیه ما این است که با بکارگیری و توجه به توصیه
/
پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ / منتشر شده در پشتیبانی
به منظور افزایش رضایت کاربران و اطمینان از رعایت تمامی تعهدات شرکت، سامانه ثبت، پیگیری و جبران خسارات ایجاد گردیده است و تمامی سوابق مشکلات مطروحه در این سامانه نگهداری می گردد.